• facebook
  • instagram
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
 cpa banner
Introducing Broker Introducing Broker

Nhà môi giới giới thiệu: Kết nối
nhà giao dịch và nhà môi giới

Nhà môi giới giới thiệu là gì?

Nhà môi giới giới thiệu đóng vai trò là người hỗ trợ giữa các nhà giao dịch cá nhân và nhà môi giới ngoại hối. Đúng như tên gọi, IB giới thiệu khách hàng mới cho nhà môi giới để đổi lấy hoa hồng. Là đối tác IB, bạn sẽ kiếm được tiền hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng mà bạn giới thiệu với nhà môi giới.

Làm thế nào để trở thành IB của Vantage?

1

Đăng ký

Trở thành IB với một trong những nhà môi giới đa tài sản toàn cầu lớn nhất.

2

Giới thiệu

Mở rộng mạng lưới của bạn bằng cách giới thiệu khách hàng mới giao dịch với Vantage.

3

Kiếm tiền

Kiếm hoa hồng dựa trên khối lượng cho mỗi giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng mà bạn đã giới thiệu.

Bạn có câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng điền vào biểu mẫu này. Ngoài ra, hãy liên hệ với chúng tôi tại apac.partnerships@vantagemarkets.com. và một trong những Nhân viên quản lý tài khoản của chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden